Ό,τι αριθμό θέλεις να βρείς

Ό,τι αριθμό θέλεις να βρείς 11800 να καλείς.

να καλείς!

11800 πληροφόρηση μέχρι και για 3 αριθμούς με μια κλήση/ Απευθείας σύνδεση με τον επιθυμητό αριθμό/ Αποστολή των στοιχείων του επιθυμητού αριθμού με SMS
Χρέωση Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – €0.3559/κλήση + €0.0559/15 δευτερόλεπτα